Livssynet vårt

Frihetsforbundets livssyn

Vi har et humanistisk livssyn.

Humanismen setter mennesket i sentrum og vektlegger den enkeltes fornuft, menneskeverd og selvstendighet.

Vi tror ikke på noen høyere, overnaturlig autoritet. Mennesket er, eksistensielt sett, overlatt til seg selv. Dette fraværet av guder er et grunnleggende element i vår overbevisning og skiller vår sekulære humanisme fra en religiøs humanisme.

Frihetsforbundet tror mennesket har utviklet seg gjennom evolusjon. Vi er ikke skapt av noen guder eller krefter som står utenfor universet og dets fysiske lover. Vi anerkjenner at menneskets kunnskap om verden er ufullstendig og i endring, men vi tror ikke på noen religiøse dogmer slik de har blitt praktisert og «trodd på» i ulike kulturer opp til nå. Forestillinger om guder er slik vårt livssyn ser det heller formet av menneskenes fantasi og sosiale og psykologiske behov.

Vi mener dette fravær av gudstro etterlater mennesket i en helt unik situasjon. Ateismen – fraværet av å tro på en gud – er en eksistensiell grunntilstand som kan etterlate et menneske i fortvilelse, men ikke med nødvendighet. Vår humanisme er en positiv fortolkning av de muligheter ateismen gir.

Man kan basere både samfunn og et etisk og psykologisk robust sinn på ateisme, det vil si fravær av guder og ekstern autoritet. Mennesket har en egenverdi som det gir seg selv, og dette er kjernen i humanisme som verdisystem. Humanismen vår innebærer respekt for alle mennesker, uavhengig av tro, og et ansvar for våre livsbetingelser og naturen.

Mennesket har i en trolig unik grad i dyreverdenen en egen, fri vilje. Denne frie viljen gir oss samtidig et ansvar for å handle moralsk.

Humanismen har vokst frem i den samme tradisjon for fri og kritisk tenkning som også ligger til grunn for vitenskapens fremskritt. Ingen sannheter kan antas å være eviggyldige. Vi ønsker å møte verden med et åpent og tolerant sinn.

I Frihetsforbundets livssyn ser vi på mennesket som selv ansvarlig for å skaffe seg kunnskap om tilværelsen. Den frie viljen tilsier nettopp det. I fravær av en ekstern autoritet finner hver enkelt sin mening med livet basert på sine erfaringer, kilder og sin fornuft. Men gjennom samvær og fri diskusjon i vårt fellesskap, utvikles og modnes vårt felles livssyn.

Etisk refleksjon og moral er sentrale aspekter for humanister. Dette er gjerne kjent som humanetikk. Frihet og ytringsfrihet er grunnsteiner for utøvelsen av et humanistisk livssyn.

Som etisk rettesnor skal våre medlemmer etterstrebe integritet, omsorg og empati. Mennesker har en ukrenkelig verdi og skal behandles som et mål i seg selv. Vi har gjennom fri vilje et ansvar for våre egne handlinger og valg.

En ateist er etter Frihetsforbundets oppfatning ikke med nødvendighet også en humanist. Man kan kanskje formulere det slik at en sekulær humanist er en optimistisk ateist, en person som ikke fortviler selv i møte med erkjennelsen om at mennesket er overlatt til seg selv.

Frihetsforbundet har en slik optimistisk humanisme som grunnsyn. Vi fortviler ikke over fraværet av gud(er), men ser det snarere som en plattform for å finne ny mening ved tilværelsen.

Frihet og ytringsfrihet er grunnsteiner for utøvelsen av et humanistisk livssyn.

Som etisk rettesnor skal våre medlemmer etterstrebe integritet, omsorg og empati. Mennesker har en ukrenkelig verdi og skal behandles som et mål i seg selv. Vi har gjennom fri vilje et ansvar for våre egne handlinger og valg.

Seremonier og tradisjoner markerer viktige begivenheter i enkeltmenneskets liv.

Her kan du melde deg inn i Frihetsforbundet.


Award winning creative agency

We are building for tomorrow because tomorrow is the future and we want to make a contribution to the wonderful digital age that is awaiting us.

Dette nettstedet bruke informasjonskapsler (cookies) Les mer

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close