Livssynet vårt

Frihetsforbundets livssyn

Vi har et humanistisk livssyn.

Humanismen setter mennesket i sentrum og vektlegger den enkeltes fornuft, menneskeverd og selvstendighet.

Humanismen har vokst frem i den samme tradisjon for fri og kritisk tenkning som også ligger til grunn for vitenskapens fremskritt. Ingen sannheter kan antas å være eviggyldige.

Humanister ser på mennesket som selv ansvarlig for å skaffe seg kunnskap om tilværelsen. Hver enkelt finner sin mening med livet basert på sine erfaringer, kilder og sin fornuft. Men gjennom samvær og fri diskusjon utvikles og modnes vårt livssyn.

Etisk refleksjon og moral er sentrale aspekter for humanister. Dette er gjerne kjent som humanetikk. Frihet og ytringsfrihet er grunnsteiner for utøvelsen av et humanistisk livssyn.

Som etisk rettesnor skal våre medlemmer etterstrebe integritet, omsorg og empati. Mennesker har en ukrenkelig verdi og skal behandles som et mål i seg selv. Vi har et ansvar for våre egne handlinger og valg.

Seremonier og tradisjoner markerer viktige begivenheter i enkeltmenneskets liv.

Her kan du melde deg inn i Frihetsforbundet.


Award winning creative agency

We are building for tomorrow because tomorrow is the future and we want to make a contribution to the wonderful digital age that is awaiting us.

Dette nettstedet bruke informasjonskapsler (cookies) Les mer

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close