Frihetsforbundets livssyn

Vårt livssyn er bygget på verdien av å være et fritt menneske. Vi er humanister i en klassisk vestlig tradisjon.

Et livssyn kjennetegnes av at det inneholder et menneskesyn, verdier og et bilde av verden og menneskets plass i denne.

Humanisme er et livssyn. Vi søker å bli bedre mennesker, for andre og oss selv.

Hva er et godt liv? Hvordan leve både fritt og ansvarlig? Hvem er vi? Dette er sentrale spørsmål i humanismen og for Frihetsforbundets medlemmer.

Vi anerkjenner religion som en del av mange fellesskap og identiteter. Tradisjoner og tilhørighet har også en verdi for mange mennesker. Man kan være religiøs og humanist på samme tid.

Frihetsforbundets medlemmer bekjenner seg til et realistisk syn på menneskets sosiale natur. Vi er ansvarlige for våre egne handlinger: Vi anerkjenner vestlige verdier som humanistiske verdier.

Vi verdsetter mennesket som et vesen som er del av naturen. Vi har et ansvar for å leve bærekraftig sosialt, kulturelt og i et større økologisk perspektiv.

Som etisk rettesnor skal våre medlemmer etterstrebe å ha integritet og empati. De etiske normene gjelder behandlingen av alle mennesker, uavhengig av etnisk og religiøs identitet. Den gylne regel gjelder også for oss. Dyr skal også behandles humant.

Våre medlemmer bruker sunn fornuft til å rettlede seg i det intellektuelle og moralske landskap. Vi ønsker å være robuste mennesker som ikke lett lar oss krenke. Friheten skal gjelde alle og innen lovens rammer. Vi motsetter oss begrensninger på ytringsfriheten.

Frihetsforbundet vil bistå medlemmene med å utvikle og praktisere sitt livssyn basert på realisme og sunn fornuft, men er en tolerant livssynsorganisasjon som ikke gjør krav på annet enn den samme retten som andre tros- og livssyn blir gitt i Norge. Vi ønsker også å vokse og inkludere flere i livssynsfellesskapet vårt.

Her kan du melde deg inn i Frihetsforbundet.

Dette nettstedet bruke informasjonskapsler (cookies) Les mer

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close